70×100

Σωτήρης Σόρογκας, ζωγραφική
anoigmata1_triptyxo