Πολ Σεζάν

Γιώργος Εμπειρίκος
bacon1_2246337b
Pablo Picasso