Πολ Σεζάν

Γιώργος Εμπειρίκος
Pablo Picasso
Γιώργος Εμπειρίκος