Κοκκάρι, Σάμος, Kokari, Samos island

kokkari-village_shutterstock_336755480
kokkari-village_shutterstock_336755480