αθανασιοσ διακοσ

Αθανάσιος Διάκος, 1821, ανασκολοπισμός, Athanasios Diakos, nikosonline.gr
2steps_monument_athanasios_diakos_ano_mousounitsa_fokida_004