6747_1

Μουσείο Μπενάκη, εικαστικά, ζωγραφική, εκθέσεις, γλυπτική