_ – Αντίγραφο

Amalia1_M
Βασίλισσα Αμαλία, Queen Amalia of Greece