Τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά;

Παντού βλέπουμε προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρίες και ένα σωρό άλλα πράγματα με τα αρχικά τους. Ξέρετε πως λέγεται αυτό; Αρκτικόλεξο ή Ακρωνύμιο ονομάζεται. Είναι ο σύντομος τρόπος γραφής που παράγεται από τα αρχικά γράμματα ή τις συλλαβές των λέξεων μιας επωνυμίας ή και φράσης (συνήθως ονόματα οργανισμών, σωματείων, υπηρεσιών κ.ά) που γράφεται πάντα με κεφαλαία γράμματα.

0
972

Παντού βλέπουμε προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρίες και ένα σωρό άλλα πράγματα με τα αρχικά τους. Ξέρετε πως λέγεται αυτό; Αρκτικόλεξο ή Ακρωνύμιο ονομάζεται. Είναι ο σύντομος τρόπος γραφής που παράγεται από τα αρχικά γράμματα ή τις συλλαβές των λέξεων μιας επωνυμίας ή και φράσης (συνήθως ονόματα οργανισμών, σωματείων, υπηρεσιών κ.ά) που γράφεται πάντα με κεφαλαία γράμματα.

Παλιότερα είχα κάνει κι’ άλλο ένα άρθρο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα, οπότε επανέρχομαι. Εδώ θα δείτε το προηγούμενο άρθρο / Τι να σημαίνουν άραγε; https://bit.ly/3qg5HL3

Τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά;, ακρωνυμια, αρχικά, S.O.S, U.S.A, U.F.O, W.C, Wi Fi, nikosonline.gr

Η χρήση ακρωνυμίων ξεκίνησε κυρίως από τις ανάγκες εξοικονόμησης χώρου στον τύπο αλλά και χρόνου στον λόγο. Τα ακρωνύμια άλλοτε διαβάζονται κατά φθόγγο π.χ. ΟΗΕ που σημαίνει Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και άλλοτε κατά πλήρη προφορά των γραμμάτων όπως π.χ. το ακρωνύμιο Δ.Σ που σημαίνει Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζεται δέλτα – σίγμα). Η συνεχής χρήση ακρωνυμίων πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα σύγχυσης, όπως π.χ. Δ.Σ που μπορεί να σημαίνει εκτός του παραπάνω και Διπλωματικό Σώμα ή ακόμα πιο χαρακτηριστικά Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συχνότητα της χρήσης ακρωνυμίων έχει αυξητική τάση κυρίως στους χώρους της γραφειοκρατίας, πολιτικής, συνδικαλισμού αλλά και στην τεχνολογία. Συχνά τα τεχνολογικά κυρίως αρκτικόλεξα μετατρέπονται σε λέξεις. Για παράδειγμα η λέξη μόντεμ προέρχεται από την αγγλική λέξη modem που είναι ακρωνύμιο της φράσης Modulator Demodulator κτλ.

Τα αρκτικόλεξα ή τα ακρωνύμια δεν πρέπει να συγχέονται με τις συντομογραφίες. (Για παράδειγμα, το βλ. είναι συντομογραφία του βλέπε.)

Τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά;, ακρωνυμια, αρχικά, S.O.S, U.S.A, U.F.O, W.C, Wi Fi, nikosonline.gr

Έχουμε και λέμε λοιπόν

N.A.T.O. σημαίνει = North Atlantic Treaty Organisation (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου)

S.O.S. σημαίνει = Save Our Souls (Σώστε τις Ψυχές μας)

U.F.O. σημαίνει = Unidentified Flying Object (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο)

U.N.I.C.E.F. σημαίνει = United Nations International Childrens Emergency Fund (Διεθνές Έκτακτο Ταμείο Παιδιών των Ηνωμένων Εθνών)

W.C. σημαίνει = Water Closet (Ντουλάπα Νερού)

Π.Φ σημαίνει = Πυροσβεστική Φωλιά

LOL = Laugh out Loud (ξεκαρδίζομαι)

OMG = O my God

RIP = Rest in peace (αναπαύσου εν ειρήνη)

WiFi = Wireless Fidelity (ασύρματη πιστότητα)

CVC = Card Validation Code (κωδικός επαλήθευσης γνησιότητας)

AM = ante meridiem, (πριν το μεσημέρι)

PM = post meridiem, (μετά το μεσημέρι)

OD = Overdose (υπερβολική δόση)

BC = Before Christ (π.Χ προ Χριστού)

PS = postscript (Υ.Γ. υστερόγραφο)

ASAP = As Soon as possible (το συντομότερο δυνατόν)

WWII = World War II (Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος)

USSR = Union of Soviet Socialist Republics (ΕΣΣΔ Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών)

USA = United State of America (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά;, ακρωνυμια, αρχικά, S.O.S, U.S.A, U.F.O, W.C, Wi Fi, nikosonline.gr

Στην Ελλάδα

Ο.Τ.Ε. – Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Δ.Ε.Η. – Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ε.Μ.Π. – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο.Σ.Ε. – Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Κ.Τ.Ε.Λ. – Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων

Α.Β.Ε.Ε. σημαίνει = Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σημαίνει = Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

Α.Ε.Ι. σημαίνει = Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Α.μ.Ε.Α. σημαίνει = Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. σημαίνει = ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία (για την) Ανατροπή

Α.Σ.Ε.Π. σημαίνει = Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Α.Σ.Ο.Ε.Ε. σημαίνει = Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Α.Τ.Ι.Α. σημαίνει = Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο

Α.Μ.Κ.Α. σημαίνει = Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Α.Φ.Μ. σημαίνει = Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Γ.Γ.Π.Σ. σημαίνει = Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γ.Ε.ΕΘ.Α. σημαίνει = Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

ΓΕΝ.Ο.Π. ΔΕΗ σημαίνει = Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ

Γ.Ν.Α. σημαίνει = Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Γ.Σ.Ε.Ε. σημαίνει = Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

Τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά;, ακρωνυμια, αρχικά, S.O.S, U.S.A, U.F.O, W.C, Wi Fi, nikosonline.gr

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σημαίνει = Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά και έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής.

Δ.Ε.Η. σημαίνει = Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Δ.Ε.Θ. σημαίνει = Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Δ.Ε.Κ.Ο. σημαίνει = Δημόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισμοί

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σημαίνει = Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

Δ.Ο.Υ. σημαίνει = Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

Ε.ΘΕ.Λ. σημαίνει = Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων

Ε.Κ.Α.Β. σημαίνει = Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ε.Κ.Α.Μ. σημαίνει = Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα

ΕΛ.Γ.Α. σημαίνει = Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Ε.Λ.Π.Α. σημαίνει = Ελληνική Λέσχη Περιήγησης & Αυτοκινήτου

Ε.Μ.Υ. σημαίνει = Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ε.Ο.Κ. σημαίνει = Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σημαίνει = Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Ε.Ο.Τ. σημαίνει = Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Ε.Ο.Φ. σημαίνει Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Ε.ΠΑ.Μ. σημαίνει = Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο

Ε.Π.Ε. σημαίνει = Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Ε.Ρ.Τ. σημαίνει = Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

Ε.Σ.Π.Α. σημαίνει Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Ε.Σ.Σ.Ο. σημαίνει = Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών

Ε.Σ.Υ. σημαίνει = Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ε.Τ.Β.Α. σημαίνει = Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης

Ε.Τ.Α.Α. σημαίνει = Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Ε.Τ.Α.Μ. σημαίνει = Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Ε.ΥΔ.Α.Π. σημαίνει = Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

Ε.Υ.Π. σημαίνει = Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Η.Λ.Π.Α.Π σημαίνει = Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς

Η/Υ σημαίνει = Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ι.Γ.Ε. σημαίνει = Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Ι.Κ.Α. σημαίνει = Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΝ.ΚΑ. σημαίνει = Ινστιτούτο Καταναλωτών

Τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά;, ακρωνυμια, αρχικά, S.O.S, U.S.A, U.F.O, W.C, Wi Fi, nikosonline.gr

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. σημαίνει = Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ

Κ.Α.Τ. σημαίνει Κέντρο Αποκατάστασης Τραυματιών

ΚΕ.Θ.Ε.Α. σημαίνει = Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Κ.Ε.Π. σημαίνει = Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΚΕ.Π.Ε.Α. σημαίνει = Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων

Τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά;, ακρωνυμια, αρχικά, S.O.S, U.S.A, U.F.O, W.C, Wi Fi, nikosonline.gr

Κ.Τ.Ε.Λ. σημαίνει = Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων

Κ.Υ.Π. σημαίνει = Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών

Λ.Ο.Κ. σημαίνει = Λόχος Ορεινών Καταδρομών

Μ.Κ.Ο. σημαίνει = Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Μ.Μ.Ε. σημαίνει = Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας

Μ.Μ.Μ. σημαίνει = Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ν.Π.Δ.Δ. σημαίνει = Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Ο.Α.Ε.Ε. σημαίνει = Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ο.Α.Ε.Δ. σημαίνει = Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ο.Α.Κ.Α. σημαίνει = Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών

Ο.Α.Σ.Α. σημαίνει = Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

Ο.Γ.Α. σημαίνει = Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

Ο.Η.Ε. σημαίνει = Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Ο.ΚΑ.ΝΑ σημαίνει = Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών

Ο.Λ.Π. σημαίνει = Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

Ο.Π.Α.Π. σημαίνει = Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σημαίνει = Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο.Σ.Ε. σημαίνει = Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Ο.ΣΥ. σημαίνει = Οδικές Συγκοινωνίες

Ο.Φ.Η. σημαίνει = Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου

Τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά;, ακρωνυμια, αρχικά, S.O.S, U.S.A, U.F.O, W.C, Wi Fi, nikosonline.gr

ΠΡΟ.ΠΟ σημαίνει = Προγνωστικά Ποδοσφαίρου

ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. σημαίνει = Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών

Σ.Σ.Ε. σημαίνει = Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΣτΕ σημαίνει = Συμβούλιο της Επικρατείας

Σ.Δ.Ι.Τ. σημαίνει = Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Σ.Ε.Φ. σημαίνει = Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

Τ.Ε.Β.Ε. σημαίνει = Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας

Τ.Σ.Α.Υ. σημαίνει = Ταμείο Σύνταξης & Αυτασφάλισης Υγειονομικών

ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε. σημαίνει = Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Διαβάστε κι’ αυτό

Τι να σημαίνουν άραγε; https://bit.ly/3qg5HL3

Τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά;, ακρωνυμια, αρχικά, S.O.S, U.S.A, U.F.O, W.C, Wi Fi, nikosonline.gr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.