Κώστας Λαμπρόπουλος, Kostas Lambropoulos

Κώστας Λαμπρόπουλος
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA